Pro veřejnost

Nechte se stezkami provést malebným polesím


Značené cesty

Turistické značky

Školním polesím prochází několik turistických značek Klubu českých turistů. Jsou zde zastoupeny všechny 4 barvy:

Lesní nauka

Naučná stezka Valšovice

Hlavní naučnou stezkou je Lesní naučná stezka Valšovice. Dále na polesí také najdeme stezku vybudovanou ve spolupráci s LČR, a.s.
Lesní naučná stezka Valšovice
plní osvětu ve vzdělávání veřejnosti, dětí školního věku, pedagogů základních i středních škol na téma lesnictví.
První naučná stezka byla vybudována v sedmdesátých letech. Měla délku 7,5 km a 14 zastavení. Ještě v roce 2010 byla v provozu.

Co na vás v polesí ještě čeká?

Přírodní zajímavosti, historie i současnost
Více o polesí