Myslivost na školním polesí

Součást lesního hospodářství


Neoddělitelná součást

Myslivost na polesí

Neoddělitelnou součástí lesního hospodářství na školním polesí je myslivost. Výkon práva myslivosti probíhá ve vlastní honitbě Olomouckého kraje „Valšovice“. Uživatelem honitby je Střední lesnická škola Hranice a na praktickém výkonu práva myslivosti se podílejí studenti, současní i minulí zaměstnanci školy a lovečtí hosté.

Z důvodu redukce rostoucích stavů dančí zvěře na celém území Hranické pahorkatiny byla dne 20.6.2014 Krajským úřadem Olomouckého kraje vymezena oblast chovu daňka skvrnitého Maleník o celkové výměře 6 351 ha, přičemž honitba Valšovice je situována uprostřed této oblasti chovu.

Myslivecká statistika

Normované stavy zvěře

  • srnčí 60 ks
  • dančí 42 ks
  • černá  15 ks
  • zajíc polní 10 ks

Praxe v polesí

Myslivost ve škole

Školní výuka


Žáci druhého ročníku vykonávají v honitbě provozně individuální praxi zaměřenou na myslivost v oblasti převážně manuální. Věnují se stavbě a opravám mysliveckých zařízení, oplocenek či přikrmování zvěře. Činnost žáků třetího ročníku je v honitbě zaměřena v rámci povinného vyučovacího předmětu Myslivost na výkon funkce mysliveckého hospodáře, a to včetně jarního sčítání zvěře, na kterém se podílejí všichni žáci tohoto ročníku. Žáci každého čtvrtého ročníku se učí při dodržení veškerých mysliveckých zvyků a tradic prakticky naplánovat a zorganizovat pro svou třídu společnou loveckou akci. Ti, kteří vlastní doklady potřebné k lovu zvěře jsou postaveni do role střelců, a ostatní žáci třídy do role honců.

Myslivecký kroužek


Na lesárně funguje také myslivecký kroužek. Žáci, kteří jej navštěvují, se v honitbě Valšovice podílejí na veškeré činnosti potřebné pro praktický výkon práva myslivosti. Obecným cílem kroužku je prohloubení znalosti, že myslivost je činnost ochraňující, zkvalitňující a využívající přírodní bohatství a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka prováděných v kulturní krajině. Praktická činnost by měla rozvíjet získané vědomosti nebo poskytnout praktické představy pro teoretickou výuku.

Image